V i t a j t e   u   n á s

  Cena
  0904 894 733  
  Kalendár - voľné termíny
 • Komfortne zariadené drevenice sa nachádzajú v Terchovej, v osade Panská lúka, v tichom horskom prostredí.
 • Sú pomenované podľa kvetov, ktoré na našej lúke môžete vidieť: Nezábudka a Čakanka.
 • Využívať sa dajú samostatne alebo obidve naraz, s maximálnou kapacitou 16 osôb. Od seba sú vzdialené 10 m.
 • Vhodné prostredie pre rodiny s deťmi, rodinnú oslavu, skupinu priateľov, firemné podujatie alebo osoby čo hľadajú súkromie.
 • V zimnom období sa dá svahovitý terén okolia využiť na sánkovanie, čo ocenia najmä rodiny s malými deťmi.

celoročné ubytovanie v Terchovej, v súkromnom ** objekte, 3 km od centra obce
prenajíma sa celá drevenica, nie samostatné lôžka
vhodné pre 2 až 8 osôb v jednej, maximálne 16 osôb v obidvoch naraz
dvojpodlažná, podkrovná drevenica, rozľahlý pozemok naokolo
2 izby, kúpeľňa, 2 wc, kuchyňa, obývačka, rohový krb, elektrické vykurovanie viac
2 kryté altánky s posedením, grilom a ohniskom
stravovanie neposkytujeme, plne vybavená kuchyňa, príprava jedla z vlastných zdrojov
príjazd a parkovanie možné priamo pred vchodom, celkovo pre 10 áut


C h a t a   a l e b o   d r e v e n i c a ?

 • Ubytovanie je vhodné pre všetkých, ktorí majú radi oddych v prírode, ticho a pokoj. Nachádzajú sa v oblasti s bohatou históriou a tradíciou.
 • Z každej miestnosti je nádherný výhľad na okolité lesy, lúky a vrcholy Malej Fatry. Príroda v okolí je vhodná na hubárčenie, turistiku a cyklistiku a zimné športy.
 • Mnohí ľudia si myslia, že drevenica, chata a chalupa sú navlas rovnaké. Lenže sa mýlia. Rozdiel medzi drevenicou a chatou je v použitých materiáloch. Zatiaľ čo steny chát sú na dotyk nepríjemne studené, drevenica je na dotyk príjemne hladká a voňavá. Vôňu dreva je cítiť dlhé desaťročia. Preto dávajú mnohí z nás prednosť dreveniciam pred chatou alebo chalupou.

T i p   n a   v í k e n d

 • Rozhodnite sa preto pre dovolenku v drevenici a zistite, prečo tento štýl bývania získava čoraz viac priaznivcov. Uvidíte, že drevenice vám ponúknu atmosféru, ktorú hotely a penzióny nikdy mať nebudú. Ak hľadáte únik od zhonu a stresu, bude pre vás pobyt v drevenici jedným z najkrajších a zostanú vám aj spomienky na krásne chvíle.

K a l e n d á r   o b s a d e n o s t i


M a j i t e ľ

Drevenice na lúke s.r.o.
Čakanka a Nezábudka
Panská lúka 1404
013 06 Terchová

IČO:47 235 187
DIČ:20 23 316 548
IČ DPH:SK 20 23 316 548

GPS súradnice

49“16´42.30“ N
19“02´34.10“ E

Telefónne čísla

0904 894 733
0903 420 220

Č.účtu:
SK38 0900 0000 0050 3855 5485

BIC:GIBASKBX

N a p í š t e   n á m

kontakt@drevenicenaluke.sk

M a p k a

S t r a v o v a n i e

 • priama príprava jedál z vlastných zdrojov v kuchyni alebo vonku na ohni
 • najbližšia predajňa potravín je 100 m od drevenice
 • stravovanie v reštauráciách a kolibách v Terchovej a okolí
 • možnosť donáškovej služby hotových jedál na objednávku

U b y t o v a c í   p o r i a d o k

Drevenice na lúke „Čakanka a Nezábudka“ sú rodinné zariadenie bez recepcie a obsluhujúceho personálu. Celú prevádzku dreveníc a styk s hosťami zabezpečujú iba majitelia. V prípade akýchkoľvek problémov, sťažností alebo otázok sa obracajte na nich. Hosť, ktorý si prenajme drevenicu sa súčasne zaväzuje, že bude dodržiavať nasledovný:
Ubytovací poriadok
 1. Ubytovanie hostí v súkromí v objekte** dreveníc „Čakanka a Nezábudka“ sa uskutoční na základe ich dobrovoľného prihlásenia a záväznej rezervácii. Ubytovať môžeme len hostí, ktorí sa riadne prihlásia, za týmto účelom po príchode predložia svoj platný doklad totožnosti a sú zapísaní v Knihe ubytovaných. Majiteľ je zodpovedný za ochranu osobných údajov. Za maloleté deti koná zástupca. Hosťom sú poskytované služby v rozsahu a kvalite určenej Vyhláškou č. 419/2001 Z.z. o kategorizácii ubytovacích zariadení.
 2. Za ubytovanie je hosť povinný platiť ceny v súlade s platným cenníkom umiestneným vo vstupnej chodbe drevenice a na našej internetovej stránke. Účet za rezervovaný pobyt a daň z ubytovania, platenú obci, vyrovná pri príchode.
 3. V deň príchodu sa hosť môže ubytovať v čase od 14.00 h do 18.00 h, v deň odchodu uvoľniť drevenicu do 10.00 h, neskorší príchod aj odchod je možný po dohode, potrebné nahlásiť vopred.
 4. V celom objekte dreveníc platí prísny zákaz fajčenia. Pre fajčiarov sú určené len vonkajšie priestory (pred vchodovými dverami, v altánku, pri ohnisku). Je potrebné brať do úvahy zvýšené požiarne riziko a náhradu prípadnej vzniknutej škody.
 5. Vo vnútri drevenice sa prezúva. Pred vstupom dovnútra je potrebné očistiť si obuv. Vzhľadom k použitému materiálu na podlahách doporučujeme vhodnú domácu obuv. Je zakázaný vstup do drevenice v športovej obuvi (lyžiarky, turistická obuv a pod .)
 6. V čase od 23.00 h do 6.00 h je povinnosť dodržiavať nočný kľud.
 7. Celý objekt dreveníc je udržiavaný a funkčný. Hosť má právo využívať všetok majetok a zariadenie objektu. Vo vlastnom záujme je povinný si prekontrolovať stav a funkčnosť zariadenia a nedostatky ihneď oznámiť. Akékoľvek poruchy počas pobytu nám hláste.
 8. Ubytovaní hostia nesmú bez súhlasu premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a opravy objektu, zásahy do elektrických sietí, inštalácii a prístrojov. Zodpovedajú za všetky škody spôsobené neodbornou a neprimeranou manipuláciou s majetkom objektu.
 9. V drevenici nie je povolené používať vlastné elektrické spotrebiče, okrem spotrebičov bežného použitia (holiace strojčeky, sušiče vlasov, notebooky, nabíjačky a pod.)
 10. Pred odchodom z drevenice je hosť povinný vypnúť elektrické spotrebiče, zhasnúť osvetlenie, uzavrieť vodovodné kohútiky, zatvoriť okná a zamknúť vchodové dvere.
 11. Za stratu kľúča je účtovaný samostatný poplatok 50 ,- Eur.
 12. V celom objekte platí prísny zákaz prijímania návštev a ich prenocovania bez súhlasu majiteľa.
 13. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné nechávať deti do 12 rokov bez dozoru dospelých. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídateľných okolností zodpovedá za dieťa jeho zákonný zástupca.
 14. Pri ochorení alebo zranení je nutné kontaktovať majiteľa alebo priamo zdravotnícke zariadenie.
 15. Posteľná bielizeň, uteráky, kuchynské utierky, deky a prestierania sú čisté a nepoškodené. Slúžia na celý pobyt, sú v cene ubytovania. Pri výmene na požiadanie účtujeme poplatok.
 16. K dreveniciam je umožnený príjazd motorovým vozidlom po miestnej komunikácii a vyhradené parkovisko, ktoré nie je strážené.
 17. V objekte sú nádoby na odpadky, s možnosťou separovania (plasty, sklo).
 18. Hosť je povinný udržiavať poriadok vo celom objekte a v deň odchodu ho dať do pôvodného stavu (umyť riad, uložiť záhradný nábytok a zobrať si všetky svoje potraviny). Ak ste vynášali alebo premiestňovali riad a inventár z jednej drevenice do druhej, vráťte ho po skončení pobytu na jeho pôvodné miesto.
 19. Ubytovaní hostia súhlasia s tým, že počas doby trvania prenájmu má majiteľ právo vstúpiť do objektu a izieb za účelom vykonania povinností vyplývajúcich z prevádzkovania objektu (nutné opravy a údržba, havarijné stavy a pod.)
 20. Za škody spôsobené na majetku hosťa počas pobytu majiteľ nezodpovedá.
 21. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia hosťom, zodpovedá hosť podľa platných právnych predpisov.
 22. Na začiatku pobytu hosť neskladá kauciu, po skončení pobytu nahlási škody a poškodený majetok uhradí v plnej výške.
 23. Tento poriadok je dostupný v objekte, zverejnený na internete a ubytovaní hostia sú s ním oboznámení aj ústne majiteľom pri dojednávaní podmienok a pri preberaní objektu. Jeho neznalosť nie je dôvodom na neplnenie povinností.
 24. V prípade, že ho závažným spôsobom hosť poruší, majitelia majú právo ukončiť hosťovi pobyt aj pred uplynutím dohodnutej doby a uplatniť si prípadnú škodu na majetku a zariadení dreveníc.

Platný od: 15.01.2013

Príjemný pobyt v našich Dreveniciach na lúke a v našom kraji Vám prajú majitelia:
Mária Lysičanová, t.č. 0904 894 733
Milan Lysičan, t.č. 0903 463 464
Andrea Prekopová, t.č. 0903 420 220

M o j a   c h a t a

V i d e o